Chào!

Mình là Giang Nguyễn. Trang cá nhân của mình đang được xây dựng nên chưa có thông tin gì ở đây.

Nếu bạn cần liên hệ với mình, truy cập Facebook hoặc email tới [email protected]

Thân mến <3